Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή

Το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω συσκευή» που αφορά την αντικατάσταση παλαιών και ενεργοβόρων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και πιο συγκεκριμένα κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών τρέχει στο gov.gr για λίγες μέρες ακόμη.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να δώσει κίνητρο σε όλα τα νοικοκυριά της χώρας να προμηθευτούν, μέσω κρατικής επιδότησης, νέες συσκευές.

Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι πως οι συσκευές προς αντικατάσταση θα πρέπει να άρτιες και να λειτουργούν. Με άλλα λόγια, δεν μπορούν να αντικατασταθούν συσκευές οι οποίες είναι χαλασμένες ή συσκευές από τις οποίες απουσιάζουν βασικά εξαρτήματα, που τις κάνουν λειτουργικές.

Ένα νοικοκυριό θα δικαιούται να αντικαταστήσει συνολικά έως 3 συσκευές. Η κρατική επιδότηση θα κυμαίνεται από 30% έως 50% και αφορά αγορά συσκευής ίδιας με αυτή που αντικαθίσταται.

Σε νέα ανακοίνωση στην πλατφόρμα allazosyskevi.gov.gr σχετικά με την διαδικασία υποβολής αίτησης διευκρινίζονται τα εξής:

Η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς taxis του φυσικού προσώπου που υποβάλει αίτηση.

Στη συνέχεια γίνεται αυτόματα λήψη στοιχείων και επιλέγεται αν υπάρχει ΑΜΚΑ για ΑΜΕΑ. Τα στοιχεία επιβεβαιώνονται και αποθηκεύονται σε επίπεδο χρήστη.

Στη συνέχεια γίνεται δημιουργία της αίτησης.

Ακολούθως καταχωρείται λογαριασμός παροχής, ο οποίος και ελέγχεται (θα πρέπει να είναι οικιακός και να μην έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη αίτηση).

Στη συνέχεια επιλέγονται ως 3 συσκευές (μόνο το είδος, όχι συγκεκριμένο μοντέλο κλπ).

Η αίτηση ολοκληρώνεται (αίτηση «ενεργή»).

Προσοχή: στο στάδιο αυτό η αίτηση δεν έχει υποβληθεί. Πρέπει πριν την υποβολή να έχει προηγηθεί καταχώρηση και επιβεβαίωση αριθμού κινητού τηλεφώνου.

Μετά την επιβεβαίωση και του τηλεφώνου, ο αιτών εισέρχεται στην αίτηση (επιλογή «τροποποίηση») και από την καρτέλα Σύνοψη θα πρέπει να κάνει Υποβολή Αίτησης (αίτηση «υποβληθείσα»).

Σε όλα τα βήματα υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες στην οθόνη, τις οποίες συνίσταται οι χρήστες να ακολουθούν.

Τα κριτήρια και η διαδικασία

Τα κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι κατά κύριο λόγο κοινωνικά, με τις πολύτεκνες οικογένειες, τις οικογένειες με ΑΜΕΑ και τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, να έχουν προτεραιότητα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, είτε μέσω gov.gr με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXIS, είτε απευθείας μέσα από το φυσικό κατάστημα στο οποίο θα γίνει η αγορά των νέων ηλεκτρικών συσκευών. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης θα το είναι ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ΑΦΜ του, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας του δικαιούχου και η δήλωση των συσκευών προς αντικατάσταση.

Η ενεργειακή κλάση των νέων συσκευών

Η ενεργειακή σήμανση άφησε πίσω της το σύστημα A+, A++ και A+++, αντικαθιστώντας τον ορισμό της κάθε διαφορετικής κλίμακας με τα A, B, C, D, E, F και G.

Η κλίμακα των κλάσεων γίνεται ενιαία για όλες τις κατηγορίες, ξεκινώντας από την Α και καταλήγοντας στην G.

Στόχος της τρέχουσας ενεργειακής ετικέτας είναι να δοθεί κίνητρο στους κατασκευαστές να μειώσουν ακόμα περισσότερο την κατανάλωση των προϊόντων τους. Τα κριτήρια κατάταξης είναι πλέον πολύ πιο αυστηρά, ώστε η κορυφή της κλίμακας να είναι σε πρώτη φάση κενή, δηλαδή κανένα από τα υπάρχοντα μοντέλα (σε όλες τις κατηγορίες συσκευών) να μην έχει τόσο υψηλή απόδοση για να μπορεί να καταταχθεί στην Α κλάση.

Τι είναι οι επιταγές; Θα μου αποδοθεί κάποιο χρηματικό ποσό; Πώς θα πληρώσω την αγορά της νέας συσκευής;

Δεν σας αποδίδεται κάποιο χρηματικό ποσό. Εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας και δικαιούστε επιχορήγησης θα λάβετε ηλεκτρονικά επιταγές του Προγράμματος.

Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε μία συσκευή, οπότε ο μέγιστος αριθμός επιταγών που μπορείτε να λάβετε είναι τρεις (3).

Η επιταγή δεν έχει φυσική μορφή, αλλά είναι ένας μοναδικός κωδικός ο οποίος θα αποσταλεί τόσο στον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας (στην πλατφόρμα που υποβάλατε την αίτηση) όσο και στο κινητό σας με SMS. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό αυτό κατά την παραγγελία/ αγορά της νέας συσκευής σε έμπορο που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Δίνοντας την επιταγή (τον κωδικό) στον έμπορο καλύπτετε ένα μέρος της τιμής του προϊόντος (ίσο με την αξία της επιταγής), οπότε θα πρέπει να εξοφλήσετε με δικά σας μέσα (μετρητά, κάρτα, δόσεις κλπ.) μόνο την υπολειπόμενη αξία.

Τι αξία αντιπροσωπεύει κάθε επιταγή; Πόσο είναι τελικά το ποσό της επιχορήγησης που θα λάβω;

Δεν υπάρχει ένα και μοναδικό ποσό για κάθε περίπτωση.

Η μέγιστη αξία της επιταγής (ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανά συσκευή) διαφοροποιείται με βάση τα ακόλουθα:

Την κατηγορία του προϊόντος (κάθε κατηγορία/υποκατηγορία έχει άλλο ανώτατο ποσό επιχορήγησης).

Το ποσοστό του ΦΠΑ (εξαρτάται από την περιοχή σας). Στις περισσότερες περιοχές είναι 24%, αλλά σε περιοχές με χαμηλότερο ποσοστό ΦΠΑ, αναπροσαρμόζεται αναλογικά και η επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ (προς τα κάτω).

Το ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούστε (από 30% έως 50% αναλόγως της εισοδηματικής σας κατηγορίας).

Μπορείτε να δείτε τις κατά περίπτωση μέγιστες αξίες (ανώτατο ποσό επιχορήγησης) αν ανατρέξτε στον πίνακα της ενότητας 3.2 του Οδηγού του Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, η τελική επιχορήγηση που θα λάβετε εξαρτάται και από την πραγματική αξία (την τιμή αγοράς) του προϊόντος που θα αγοράσετε.

Είναι αρκετά πολύπλοκο και δύσκολο να υπολογίσω την τελική αξία επιχορήγησης για κάθε περίπτωση. Πώς θα είμαι σίγουρος για το ποσό που θα πρέπει να πληρώσω στο ταμείο (αφαιρώντας το ποσό της επιχορήγησης);

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται αυτόματα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος και ενημερώνεται ο έμπορος που κάνει την τιμολόγηση (για το ποσό αυτό). Μετά την εξαργύρωση της επιταγής θα λάβετε SMS στο κινητό σας με το ποσό που εξαργυρώθηκε και θα μπορείτε να το αντιπαραβάλετε με τα χρήματα (υπόλοιπο) που σας ζήτησε να εξοφλήσετε ο έμπορος από τον οποίο προμηθευθήκατε το προϊόν.

Τι θα συμβεί αν χάσω ή ξεχάσω τον κωδικό των επιταγών μου;

Οι κωδικοί των επιταγών θα αποσταλούν με SMS στο κινητό που είχατε δηλώσει και επιβεβαιώσει όταν υποβάλατε την αίτηση στο Πρόγραμμα. Προσπαθήστε να μη διαγράψετε τα συγκεκριμένα SMS ή καταγράψτε κάπου τους κωδικούς όταν τα λάβετε.

Επίσης, οι κωδικοί βρίσκονται αποθηκευμένοι και στον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό, στο σημείο δηλαδή που υποβάλλατε την αίτηση χρηματοδότησης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων.

Μπορώ να μεταβιβάσω τις επιταγές σε κάποιον άλλον αν δε τις χρησιμοποιήσω;

Σε καμία περίπτωση. Οι επιταγές είναι προσωπικές και αφορούν την αίτηση που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε (δικαίωμα συμμετοχής, εισοδηματικά κριτήρια, διεύθυνση κατοικίας εγκατάστασης κλπ.).

Τι θα συμβεί αν κάποιος άλλος μάθει τους κωδικούς των επιταγών μου; Θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει; Εγώ θα πρέπει να προσκομίσω κάποια ταυτότητα για έλεγχο τη στιγμή που προβαίνω σε αγορά;

Η γνώση των κωδικών των επιταγών από μόνη της δεν επιτρέπει σε κάποιον τρίτο να τις χρησιμοποιήσει. Τη στιγμή της αγοράς θα πρέπει να δηλωθεί και κωδικός μίας χρήσης (ΟTP) που έχει ισχύ λίγων λεπτών και αποστέλλεται στο προσωπικό σας κινητό, το οποίο με τη σειρά του έχει επιβεβαιωθεί κατά την υποβολή της αίτησης.

Με άλλα λόγια, απαιτείται διπλή επιβεβαίωση και το άτομο που κάνει την αγορά θα πρέπει να γνωρίζει τα προσωπικά του στοιχεία (ΑΦΜ, κωδικούς), καθώς και να έχει εύκαιρο το προσωπικό του κινητό τηλέφωνο.

Δε θα απαιτηθεί κάποιο δικαιολογητικό ταυτότητας (οι αγορές γίνονται και μέσω internet).

Επισκέφτηκα ένα κατάστημα για να προχωρήσω σε αγορά, αλλά ενημερώθηκα ότι δε συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Δεν έχει την υποχρέωση να δεχτεί την επιταγή που του προσκομίζω;

Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό για κάθε έμπορο ηλεκτρικών συσκευών να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα. Όσοι επιθυμούν υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες.

Στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος δημοσιεύεται λίστα με όλους τους (ανά πάσα στιγμή) εγκεκριμένους προμηθευτές.

ienergeia.gr

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

More in ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ