Connect with us

ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Όσα πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη πλημμύρα στις αρχές Μαρτίου

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,  συνεχίζει την καταγραφή των ζημιών στις:

 • βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, 
 • εμπορικά καταστήματα και αγροτικές εκμεταλλεύσεις (συμπεριλαμβάνονται οι γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα),
 • μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς και επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών,
 • καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις 1 & 2 Μαρτίου 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Προσοχή, οι επιχειρήσεις πρέπει να ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα την ημέρα που συνέβη το πλημμυρικό  φαινόμενο και να συνεχίζουν να λειτουργούν (με το ίδιο ΑΦΜ) κατά το χρόνο καταβολής της επιχορήγησης.

Με την με αριθμ. 206262/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/22 (ΦΕΚ 3657 Β/13-7-2022) : Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από την πλημμύρα της 1ης και 2ας Μαρτίου 2022 σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Χερσονήσου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, οριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές και αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής στους δικαιούχους. Επισυνάπτεται προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Για τις σχετικές διαδικασίες περί στεγαστικής συνδρομής είναι αρμόδιος ο Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Π.Ε. Ηρακλείου) τηλ. 2810311318

Αντιμετώπιση ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση: καταληκτική ημερομηνία η 29η Ιουλίου.

Για όσους έχουν υποβάλει αίτηση και δεν έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά: καταληκτική ημερομηνία η 2η Σεπτεμβρίου 2022

Όσον αφορά την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που δεν έχουν υποβάλει αίτημα αυτοψίας όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που θα βρουν παρακάτω (συνημμένο αρχείο ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ) συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και στην συνέχεια σκαναρισμένη στο email ppheraklio@crete.gov.grέως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022. Ενώ για αυτούς που  έχουν υποβάλλει αίτημα και έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία αλλά δεν έχουν ανταποκριθεί στην υποβολή δικαιολογητικών, έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022.

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

 • Τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
 • Φορολογικές δηλώσεις επιχείρησης 2022
 • Δηλώσεις Φ.Π.Α. του τρέχοντος έτους
 • Απογραφή προηγούμενου έτους
 • Τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και σε περίπτωση μη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προμηθευτές
 • Κατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του μηχανήματος, καθώς και αν πρόκειται για ολική ή μερική καταστροφή
 • Λογιστικά στοιχεία παγίων
 • Τιμολόγια αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης της ζημίας και σε περίπτωση μη ύπαρξης Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599 περί μη ασφάλισης της μονάδας.
 • Την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης (άδεια λειτουργίας ή λοιπές άδειες).

Για την διευκόλυνση και την επιτάχυνση των διαδικασιών δύναται να κατατεθεί:

– εκτίμηση της ζημιάς (σε πίνακα τύπου excel) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή ιδιώτη εκτιμητή ή λογιστή βασιζόμενη στα προαναφερόμενα δικαιολογητικά

– έγχρωμες φωτογραφίες είτε εκτυπωμένες είτε σε cd ή usb stick

– IBAN λογαριασμού επιχείρησης.

Επιπρόσθετα στα παραπάνω προκειμένου για γεώτρηση – πηγάδι:

– Χορήγηση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης από γεώτρηση/πηγάδι σε ισχύ

Προκειμένου για φορτηγό ή επαγγελματικό αυτοκίνητο:

– Άδεια κυκλοφορίας οχήματος και ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Προκειμένου για αγροτική εκμετάλλευση:

– Δήλωση ΕΛΓΑ & ΟΣΔΕ & Μητρώο αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕ)

Ή

τυχόν διευκρινήσεις – συμπληρωματικά στοιχεία που τους έχουν ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής.

Ιδιαίτερη επισήμανση

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Τμήμα Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Μ. Μουσούρου 15 ΤΚ 71201, τηλ. 2813410205 ή 2813410202, Ηράκλειο (γραφείο πρωτοκόλλου 311 3ος όροφος). Ο φάκελος να περιέχει το σύνολο των δικαιολογητικών και να αναγράφει εξωτερικά την επωνυμία της επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αρ. πρωτ. της αρχικής αίτησης.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

More in ΚΡΗΤΗ